Franchising

Załóż klub hot yogi pod marką Moyayoga

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z regulaminem dotyczącym przystąpienia do współpracy z klubem Moyayoga.Regulamin określa zasady wyboru franczyzobiorców oraz zasady współpracy z już istniejącym studiem hot jogi.Współpracując z nami otrzymacie Państwo wszelkie informacje na temat dobioru odpowiedniego sprzętu,dekoracji,umieszczenia kolektorów ,szkolenia,jak także wsparcie istotne do prowadzenia klubu hot yogi.

Co oczekujemy od potencjalnych kandytatów:
– posiadanie kapitału, który pozwoli pokryć początkowe wydatki, co w praktyce oznacza kapitał nie mniejszy niż 100 tys. złotych.
-znalezienie lokalizacji na klub Moyayoga
-opłata w wysokości 10tys. za przystąpienie do współpracy z pomysłodawcami klubu Moyayoga
-pobieramy 10% od zysku
-po podpisaniu umowy pomiędzy zarządcami klubu Moyayoga a zainteresowaną jednostką,następuje proces przygotowania projektu, zatrudnienia wykonawcy oraz wykonania niezbędnych prac.Projekt powinien spełniać wymogi klubu hot yogi,wszelkie informacje i pomocy odnośnie ułożenia paneli słonecznych,wilgotnościomierzy,doboru sprzętu będą prowadzone pod nadzorem klubu Moyayoga.Biorca zoobowiązuje się do przygotowania projeku w oparciu o informacje udzielone pzez klub Moyayoga.
-biorca zoobowiązuje się do podjęcia szkoleń w zakresie metodyki z zajęć hot yogi oraz bezpieczeństwa przed otwarciem studia hot yogi. Koszty szkolenia pokrywa biorca pomysłu.
-zarząd klubu Moyayoga może zapewnić nowo powstałemu klubowi hot yogi nadzór koordynatora w trakcie działalności. Koszty jego zatrudnienia, przejazdów i zakwaterowania pokrywa biorca projektu.
-biorca projektu zoobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad nadanych przez zarząd klubu Moyayoga.Biorca obliguje się do przyjmowania zapowiedzianych przez zarząd klubu Moyayoga kontroli.
-poszukujemy osoby,które dzięki swojemu zaangażowaniu i entuzjamowi spełnią się w roli general manager.Z doświadczenia osobistego wynika,że miarą sukcesu są zdolności prowadzącego działalność nie zaś środki.
-nie wymagamy doświadczenia w prowadzeniu zajęć jogi
-preferowane osoby z doświadczeniem w zarządzaniu personelem
-nie wymagamy, aby biorcy projektu stosowali dietę wegetariańską, wegańską w przypadku własnej osoby lub praktykowali filozofię jogi- zachęcamy do zmiany przyzwyczajeń, ale nie zmuszamy do tego.
-nie mamy żadnych preferencji odnośnie wieku lub stanu cywilnego biorcy projektu
-biorcy projektu zoobowiązują się do sfinansowania inwestycji bez udziału zarządu Moyayoga.Istnieje możliwość dofinansowania biorcy w sytuacjach wyjątkowych,wymagających porozumienia dwóch stron.
-w przypadku braku wystarczających środków należy posiadać zdolność kredytową, oraz zabezpieczenie ewentualnego kredytowania.
Co oczekujemy od potencjalnej lokalizacji studia hot yogi:
-miasta powyżej 80 tys. mieszkańców
-dobra lokalizacja studia, przy głównych ulicach handlowych
-optymalna powierzchnia lokalu od 150 m²
-odpowiednie warunki technicznie, posiadanie wentylacji lub możliwość jej wykonania ,możliwość podłączenia prysznicy,itp.
 
Co oferuje zarząd klubu Moyayoga:
-doradztwo w sprawie doboru lokalu i jego wyposażenia
-szkolenia w ramach marketingu
-wszelkie informacje na temat utrzymywania klubu hot yogi
-szkolenia osób zatrudniowych w ramach praktyki hot yoga
-możliwość wykupu odpowiednich paneli słonecznych za promocyjną cenę
-informacje na temat witariańskiej kuchnii
-możliwość dofinansowania

Jeśli chciałbyś przyłączyć się do nas lub choćby otrzymać więcej informacji, prosimy o kontakt emailowy:[email protected] lub telefoniczny 694866678

Dodaj komentarz